The Martian – Người về từ sao Hỏa

Tội nghiệp The Martian khởi chiếu đúng đợt với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nên tự nhiên bị chìm ở Việt Nam, chắc chắn giờ chiếu và phòng chiếu ngon không thể dành cho Martian rồi. Nhưng mình hóng được doanh thu cao nhất Bắc Mỹ trong khi đó ratings cũng trên 8... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑