Vào đại học

Có điều mà mình rất ít khi kể, đó là mình theo học ngành Phiên dịch hệ CLC ở ĐHNN. Ôi dào, sợ người ta nhìn rồi bảo học CLC gì mà dốt thế ấy mà. Sợ bị hy vọng nhiều dễ thất vọng. Mình không phải người chính thống của hệ này nên mình... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑