Ở nhà hay làm nhân viên văn phòng mẫn cán?

Gần đây, mỗi ngày công ty mình nhận hàng chục cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ ch.ứng n.hận khẩ.u trang để xuất hàng sang Âu Mỹ. Một ngày chậm thông tin là họ rơi một đống tiền. Mỗi ngày như vậy não mình lại căng như dây đàn. Mình đã ước có thể ngất đi... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑